Javna nabava

Izgradnja sanitarne crpne stanice Peharovo

CS Peharovo – glavni građevinski projekt

CS Peharovo – glavni elektrotehnički projekt

 Sva nadmetanja tvrtke Liburnijske vode d.o.o. Ičići dostupna su na stranicama https://eojn.nn.hr

 Za sve upite možete se obratiti službi nabave na tel. 051/505-202.

Pravilnik

Sukob interesa

Plan nabave

Natječaji javne nabave

DOKUMENTACIJA O NABAVI JEDNOSTAVNA NABAVA USLUGA DODATNOG ZDRASTVENOG OSIGURANJA

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za uslugu čija je vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR. Predmet ovog postupka jednostavne nabave je usluga dodatnog zdrastvenog osiguranja djelatnika Liburnijskih voda d.o.o. Ičići sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama. Službeni dokumenti: Dokumentacija o nabavi_ dodatno zdrastveno osiguranje Dodatno pojašnjenje dokumentacije o nabavi_Struktura zaposlenika L.V

Pročitaj više
Skip to content