Priključak

Za dobivanje vodovodnog priključka i priključka javne odvodnje za objekt, potrebno je javiti se u tehničku službu Radne jedinice “Vodoopskrba i odvodnja” (telefon: 505-233; od ponedjeljka do petka od 8:00 – 13:00 sati) u upravnu zgradu Komunalca Jurdani na adresi Jurdani 50/b, 51213 Jurdani, gdje će se popuniti Obrazac za priključivan

Za zahtjev za radove na postojećem priključku vodoopskrbe, potrebno je javiti se u tehničku službu Radne jedinice “Vodoopskrba i odvodnja” (telefon: 505-233; od ponedjeljka do petka od 8:00 – 13:00 sati) u upravnu zgradu Komunalca Jurdani na adresi Jurdani 50/b, 51213 Jurdani, gdje će se popuniti Zahtjev za radovima na postojećem priključku vodoopskrbe.

Priključak na sustav vodoopskrbe

Nakon potpisa ugovora, slijedi uviđaj na terenu radi definiranja lokacije priključka. Daju se upute za iskope, odnosno potrebne zemljane radove. Cijena priključenja izračunava se prema važećem cjeniku, a prema stvarno utrošenom materijalu, radu i prijevozu. Za dobivanje zasebnog vodovodnog priključka – odvajanja, uvjet je da su podmirena sva dugovanja na dosadašnjem zajedničkom potrošnom mjestu. Od dokumentacije potrebno je predočiti vlasnički list ili drugi dokument iz kojega je vidljivo vlasništvo (kupoprodajni ugovor ili slično). Za odvajanje se ne sklapa novi ugovor.

Priključak na sustav odvodnje

Postupak priključenja na javnu odvodnju sličan je postupku priključenja na vodoopskrbu, s time da su potrebni tehnički uvjeti koje dobiva svaki vlasnik objekta koji ima tehničke uvjete za spajanje na javnu odvodnju. Tada se treba javiti u tehničku službu Radne jedinice “Vodoopskrba i odvodnja”. Obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti uz dokumentaciju. Priključak na odvodnju prema Liburnijskim vodama d.o.o. se ne plaća, dok se izvođenje radova priključenja povjerava građevinskim poduzećima ili poduzeću Liburnijske vode d.o.o. te se cijena utvrđuje na osnovu ponude, odnosno troškovnika. Za priključenje na području Grada Opatije donesene su odluke:

Prema odlukama obveznicima priključenja šalje se Obavijest o obvezi priključenja na javnu odvodnju.

Skip to content