Reklamacije i promjena podataka

Liburnijske vode d.o.o. su  zajedno sa Komunalcem d.o.o. Jurdani osnovale poduzeće za obavljanje zajedničke naplate usluga – Libukom Jurdani d.o.o. Ovo je poduzeće proizašlo iz Naplatne službe bivšeg  Komunalca  d.o.o. Opatija, te se za  upite u svezi računa komunalnih usluga, promjene matičnih podataka vlasnika/korisnika, te reklamacije istih možete informirati na telefon:

  • 505-218
  • 505-234

ili poslati e-mail na adresu: naplata@libukom.hr

Radno vrijeme za stranke poduzeća Libukom Jurdani d.o.o.  je: ponedjeljak – petak, 8:00 – 13:00 h, dnevni odmor 10:00 -10:30 h.

Skip to content