Vodoopskrba - održavanje mreže

  • mjesečno očitavanje vodomjera
  • periodična zamjena vodomjera
  • izrada vodovodnih priključaka i izvedba zasebnih vodovodnih priključaka za stanove i poslovne prostore
  • odvajanja vodovodnih priključaka od zajedničkog priključka (npr. za zgradu)
  • izvođenje manjih vodovodnih linija i rekonstrukcija manjih dijelova vodovodne mreže (do 1.000 m)
  • kontrola, traženje i otklanjanje vodovodnih gubitaka
  • popravci i rekonstrukcije vodovodnih instalacija javne vodoopskrbne mreže (popravci propuštanja i neispravnosti u oknima i kod vodovodnih priključaka, te premještaji vodovodnih priključaka i linija)
  • popravci i održavanje vodovodnih objekata i uređaja i opreme (manji građevinski zahvati, strojarski, električarski, elektronski, monterski, …)

Održavanje vodovodne mreže i sustava odvija se od izvorišta i mjerača protoka gdje se kupuje voda od Komunalnog društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i Komunalnog podetja Ilirska Bistrica, pa do priključnih mjesta potrošača, odnosno do priključnih okana gdje javne instalacije vodovoda obuhvaćaju sve dijelove do vodomjera. Nakon vodomjera nastavljaju se interne vodovodne instalacije od ventila do objekta, te u samome objektu. Interne vodovodne instalacije održavaju i popravljaju sami vlasnici objekta, a zamjenu ventila poslije vodomjera vrši naše poduzeće na teret vlasnika internih instalacija.

Sva voda registrirana na vodomjeru tretira se kao prodana voda i naplaćuje se. To se odnosi i na istjecanja na internim instalacijama bilo da nastanu od nemara, kvarova ili pucanja instalacija.

Kako se javna vodoopskrbna mreža širila kroz povijest prema naseljima i kroz njih, tako su se izvodili vodovodni priključci uz postojeće instalacije javnog vodovoda. Kroz povijest se često nije pri postavljanju javnih instalacija vodilo računa o privatnome vlasništvu pa danas postoji dio stare mreže na privatnim parcelama sa priključcima u okućnicama. Danas, sukladno mogućnostima, naše poduzeće nastoji promijeniti te dijelove vodoopskrbne mreže.

Javna vodoopskrbna mreža ne nalazi se po svim javnim površinama i nije položena do svih okućnica objekata i građevinskih parcela (što je i vrlo teško zbog velike rastresitosti objekata liburnijskog kraja), pa su pojedini objekti na područjima koje je pokriveno vodoopskrbom relativno udaljeni od javne vodoopskrbne mreže. Neki od vlasnika imaju priključke za svoje objekte udaljene od svojih okućnica, te na taj način imaju duže interne instalacije za koje se moraju sami brinuti. Izgradnjom i rekonstrukcijama mreže mijenjaju se ovakve okolnosti te se vodovodni priključci premještaju bliže okućnicama objekata.

Očitavanje vodomjera vrši se svakog mjeseca u razdoblju od 13. do 25. u mjesecu. Pri očitavanju se svako uočeno povećanje potrošnje prijavljuje potrošačima kako bi izvršili provjeru svojih internih instalacija.

Skip to content