Kvaliteta vode

Praćenje kvalitete vode učkarskih izvorišta i dnevno isporučene vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Liburnije i zaleđa prolazi višestruke kontrole.

Kontrolu vode analitički prati:

 • Unutarnji nadzor kojeg provodi interni laboratorij Društva svakodnevno u
  obimu tzv. analize „A“
 • Vanjski nadzor kojeg provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka u
  obimu analize „B „ za potrebe županijskog monitoringa Ministarstva
  zdravstva

„A“ analiza vode za piće obuhvaća određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja:

ORGANOLEPTIČKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE PARAMETRE: temperatura, boja, rezidualni klor, mutež, miris, pH i elektrovodljivost, amonijak, nitriti , nitrati , kloridi , oksidativnost
BAKTERIOLOŠKE PARAMETRE: ukupne koliformne bakterije, E.coli, fekalne streptokoke
Pseudomonas aeruginosa, sulfitoreducirajuće klostridije i aerobne mezofilne bakterije na 36 i 22 o C

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravnom vodom za
ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Voda Liburnije i zaleđa je po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima izuzetne kvalitete i pitkosti te ne nalaže nikakvu preradu osim dezinfekcije. Dezinfekcija se provodi klornim sredstvima i UV zračenjem.
Rezultati analiza zdravstvene ispravnosti  vode namijenjene za ljudsku  potrošnju isporučene potrošačima prikazani su po zonama opskrbe vode s popisom naselja .

Zona opskrbe vode (ZO) je područje unutar kojeg voda namijenjena za ljudsku potrošnju dolazi iz jednog ili više izvora unutar kojeg se kvaliteta vode smatra ujednačenom .

Vodoopskrbno područje koje opskrbljuju Liburnijske vode ima 4 zone opskrbe : ZO Opatija, ZO Liburnija 1, ZO Liburnija2, ZO Kras

 

Liburnijske vode d.o.o. opskrbljuju pitkom vodom približno 25.000 osoba dok se ta brojka, tijekom turističke sezone, višestruko povećava

TVRDOĆA kalcij Ca
mg/L
magnezij Ma
mg/L
kalij K
mg/L
ZONE OPSKRBE mg/L CaCO3 °dH
ZO Opatija 140,5 7,87 50,81 3,1 0,09
ZO Liburnija 1 131 7,34 51,17 0,69 0,12
ZO Liburnija 2 142,1 7,96 53 0,99 0,11
ZO Kras 202,7 11,36 67,86 8,01 0,07

°dH – njemački stupnjevi

Navedene su prosječne vrijednosti  parametara prema podacima revizijskog monitoringa Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2018.-2023.g.
Vrijednosti nemaju tendenciju većih odstupanja od prosječnih vrijednosti.

REZULTATI PROVEDENIH ANALIZA VODE ZA TEKUĆU GODINU

(Rezultati provedenih analiza izvorske vode i vode u vodoopskrbnoj mreži po zonama opskrbe objavljuju se mjesečno u PDF formatu)

IZVORI
ANALIZA PITKIH VODA
ZONA OPSKRBE (ZO): OPATIJA
ANALIZE PITKIH VODA I MONITORING
ZONA OPSKRBE (ZO): LIBURNIJA 1
ANALIZE PITKIH VODA I MONITORING
ZONA OPSKRBE (ZO): LIBURNIJA 2
ANALIZE PITKIH VODA I MONITORING
ZONA OPSKRBE (ZO): KRAS
ANALIZE PITKIH VODA I MONITORING

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za period od 01.01.2024. do 30.04.2024. Vrsta uzorka za: IZVORIŠTA

Parametar Metoda određivanja Ukupno Min Max *MDK Neispravno Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)SM 24th Ed.2023.2550B176,99,52508,08000
TEMPERATURA VODE (°C)SM 2550B:200577,110,62508,50000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)SM 24th Ed.2023.2550B162,61707,87000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)SM 2550B:20057816011,14000
BOJA (°Pt/Co)HRN EN ISO 7887:20127222002,00000
BOJA (°Pt/Co)SM 2120C 24rd Ed 202317552005,00000
MUTNOĆA (°NTU)HRN EN ISO 7027-1:2016170,091,42400,38000
MUTNOĆA (°NTU)USEPA 180.170,250,73400,47000
MIRISHRN EN 1622:2008240
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)HRN EN ISO 10523:2012247,788,199,507,95000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)HRN EN 27888:20082419926525000236,04000
OKSIDATIVNOST-PRAVILNIK (mg/l 02)HRN EN ISO 8467:2001180,250,7500,37000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)USEPA Nessler Method - 803170,030,030,500,03000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)SM 4500-NO3:201212,52,55002,50000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)UV Screening Method - 10049161,735002,21000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)USEPA Diazot. Method - 8507170,0070,0160,500,01000
KLORIDI (mg/l)HRN ISO 9297:1998202,56,525003,48000
SULFATI (mg/l)HRN EN ISO 10304-1:200932,83,325003,03000
MANGAN (ugMn/L)HRN EN ISO 17294-2:201631,51,55001,50000
ALUMINIJ (ug/l)HRN EN ISO 17294-2:201632021200020,33000
ŽELJEZO (ugFe/L)HRN EN ISO 17294-2:2016315,322,9200019,30000
UGLJIKOVODICI (ug/l)HRN EN ISO 9377-2:20021101050010,00000
FENOLI (ug/l)HRN EN ISO 6439:19981222002,00000
ETILBENZEN (ug/l)HRN EN ISO 11423-2:200210,30,300,30000
BETX (ug/l)HRN EN ISO 11423-2:200210,30,300,30000
TOLUEN (ug/l)HRN EN ISO 11423-2:200210,30,300,30000
O-KSILEN (µg/l)HRN EN ISO 11423-2:200210,30,300,30000
M,P-KSILEN (µg/l)HRN EN ISO 11423-2:200210,30,300,30000
BENZEN (ug/l)HRN EN ISO 11423-2:200210,30,3100,30000
I.UKUP. KOLIFORMI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A124034095,13000
E.COLI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A124010010,42000
ENTEROKOKI (broj/100ml)HR EN ISO 7899-2:200024075066,04000
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)HRN EN ISO 16266:200817040022,41000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)HR EN ISO 6222:20001703610005,41000
I.AER.MEZ.BAK. 22°C (broj/1ml)HR EN ISO 6222:200017195100017,76000
SOMATSKI KOLIFAGI (pfu/100 ml)HRN EN ISO 10705-2:20083005000,00000
Ukupno mjerenja po vrsti:40218
Ukupno uzoraka po vrsti:2412
Sveukupno mjerenja:40218
Sveukupno uzoraka:2412
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

ZONA OPSKRBE (ZO): OPATIJA

NASELJA U ZONI OPSKRBE

Bregi, Brešca, Kraj, Ičići, Ika, Jurdani, Kućeli, Lipa, Lovran, M. Mune, M. Brgud, Matulji, Medveja, Mihotići, M Draga, Mučići, Oprič, Opatija, Permani, Pobri, Rukavac, Rupa, Ružići, V.Mune, V.Brgud, Zaluki, Zvoneća, Žejane

PORIJEKLO VODE

Miješana voda učkarskih izvora (Vela Učka , Mala Učka, Tunel Učka i Rečina)  i vode iz riječkog vodovod

"A" ANALIZE

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za period od 01.01.2024. do 30.04.2024. Vrsta uzorka za: ZONA OPSKRBE (ZO): OPATIJA

Parametar Metoda određivanja Ukupno Min Max *MDK Neispravno Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)SM 24th Ed.2023.2550B596,419,325011,30000
TEMPERATURA VODE (°C)SM 2550B:2005266,515,125011,28000
MUTNOĆA (°NTU)HRN EN ISO 7027-1:2016640,083,65400,53000
MUTNOĆA (°NTU)USEPA 180.1260,22400,62000
BOJA (°Pt/Co)HRN EN ISO 7887:201226222002,00000
BOJA (°Pt/Co)SM 2120C 24rd Ed 202362592005,06000
MIRISHRN EN 1622:2008890
OKUSHRN EN 1622:20082300000,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)HRN EN ISO 10523:2012947,88,39,508,10000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)HRN EN 27888:20089420626425000229,37000
SLOBODNI KLOR (mg/L)HRN EN ISO 7393-2:2018860,050,490,500,21000
KLOR DIOKSID (mg/L)SM 4500-Cl:201250,050,1700,12000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)HR EN ISO 8467:2001620,251,1500,47000
KLORIDI (mg/l)HRN ISO 9297:1998772,516,925004,07000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)SM 4500-NO3:2012261,943,25002,70000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)UV Screening Method - 10049511,435002,40000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)HRN EN ISO 26777:1998260,010,010,500,01000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)USEPA Diazot. Method - 8507510,0060,0180,500,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)HRN ISO 7150-1:1998260,030,050,500,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)USEPA Nessler Method - 803500,030,030,500,03000
SULFATI (mg/l)HRN EN ISO 10304-1:200942,73,225002,90000
MANGAN (ugMn/L)HRN EN ISO 17294-2:201641,521,45006,48000
ŽELJEZO (ugFe/L)HRN EN ISO 17294-2:2016416,845,1200033,25000
ALUMINIJ (ug/l)HRN EN ISO 17294-2:201642050200039,00000
TRIHALOMETANI-UKUPNI (ug/L)HRN EN ISO 10301:200217,47,410007,40000
UKUPNI KOLIFORMI (bro/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A19400000,00000
E.COLI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A19300000,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)HR EN ISO 7899-2:20009400000,00000
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)HRN EN ISO 16266:20086900000,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)HR EN ISO 6222:20009408710002,49000
I.AER.MEZ.BAK. 22°C (broj/1ml)HR EN ISO 6222:20009409810002,72000
Ukupno mjerenja po vrsti:1.5780
Ukupno uzoraka po vrsti:940
Sveukupno mjerenja:1.5780
Sveukupno uzoraka:940
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

"B" ANALIZE

ZONA OPSKRBE (ZO): LIBURNIJA 1

NASELJA U ZONI OPSKRBE

Dobreć, Liganj, Lovranska Draga, M.Učka, Poljane, Tuliševica, V.Učka, Veprinac

PORIJEKLO VODE

Voda učkarskih izvora (Vela Učka , Mala Učka, Tunel Učka i Rečina)

"A" ANALIZE

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za period od 01.01.2024. do 30.04.2024. Vrsta uzorka za: ZONA OPSKRBE (ZO): LIBURNIJA 1

Parametar Metoda određivanja Ukupno Min Max *MDK Neispravno Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)SM 24th Ed.2023.2550B237,4122509,60000
TEMPERATURA VODE (°C)SM 2550B:200577,813,82509,41000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)SM 24th Ed.2023.2550B399,409,17000
MUTNOĆA (°NTU)HRN EN ISO 7027-1:2016230,143,32400,65000
MUTNOĆA (°NTU)USEPA 180.180,240,61400,46000
BOJA (°Pt/Co)HRN EN ISO 7887:20128222002,00000
BOJA (°Pt/Co)SM 2120C 24rd Ed 202324552005,00000
MIRISHRN EN 1622:2008350
OKUSHRN EN 1622:20081100000,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)HRN EN ISO 10523:2012357,88,29,508,07000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)HRN EN 27888:20083521126925000230,37000
SLOBODNI KLOR (mg/L)HRN EN ISO 7393-2:2018300,140,380,500,26000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)HR EN ISO 8467:2001310,251,1500,41000
KLORIDI (mg/l)HRN ISO 9297:1998332,55,425003,64000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)SM 4500-NO3:201282,393,045002,84000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)UV Screening Method - 10049251,82,85002,35000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)HRN EN ISO 26777:199880,010,010,500,01000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)USEPA Diazot. Method - 8507250,0070,0150,500,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)HRN ISO 7150-1:199880,030,050,500,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)USEPA Nessler Method - 803250,030,030,500,03000
TRIHALOMETANI-UKUPNI (ug/L)HRN EN ISO 10301:200213,43,410003,40000
I.UKUP. KOLIFORMI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A13500000,00000
E.COLI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A13500000,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)HR EN ISO 7899-2:20003400000,00000
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)HRN EN ISO 16266:20082700000,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)HR EN ISO 6222:2000350910001,46000
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)HR EN ISO 6222:20003503410003,77000
Ukupno mjerenja po vrsti:6070
Ukupno uzoraka po vrsti:350
Sveukupno mjerenja:6070
Sveukupno uzoraka:350
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

"B" ANALIZE

ZONA OPSKRBE (ZO): LIBURNIJA 2

NASELJA U ZONI OPSKRBE

Brseč, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Mošćenice, Zagore, Sv.Jelena

PORIJEKLO VODE

Voda učkarskog izvora Sredić

"A" ANALIZE

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za period od 01.01.2024. do 30.04.2024. Vrsta uzorka za: ZONA OPSKRBE (ZO): LIBURNIJA 2

Parametar Metoda određivanja Ukupno Min Max *MDK Neispravno Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)SM 24th Ed.2023.2550B307,615,425010,93000
TEMPERATURA VODE (°C)SM 2550B:200568,311,325010,25000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)SM 24th Ed.2023.2550B15,15,105,10000
MUTNOĆA (°NTU)HRN EN ISO 7027-1:2016290,283,31401,02000
MUTNOĆA (°NTU)USEPA 180.160,661,44400,90000
BOJA (°Pt/Co)HRN EN ISO 7887:20126222002,00000
BOJA (°Pt/Co)SM 2120C 24rd Ed 2023275132005,52000
MIRISHRN EN 1622:2008360
OKUSHRN EN 1622:20081000000,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)HRN EN ISO 10523:2012367,88,39,508,09000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)HRN EN 27888:20083621526025000234,14000
SLOBODNI KLOR (mg/L)HRN EN ISO 7393-2:2018360,050,290,500,16000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)HR EN ISO 8467:2001270,251,1500,37000
KLORIDI (mg/l)HRN ISO 9297:1998342,546,425003,85000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)SM 4500-NO3:201261,722,955002,34000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)UV Screening Method - 10049281,42,65002,10000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)HRN EN ISO 26777:199860,010,010,500,01000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)USEPA Diazot. Method - 8507280,0060,020,500,01000
SULFATI (mg/l)HRN EN ISO 10304-1:200913,13,125003,10000
MANGAN (ugMn/L)HRN EN ISO 17294-2:201611,51,55001,50000
ŽELJEZO (ugFe/L)HRN EN ISO 17294-2:2016129,829,8200029,80000
ALUMINIJ (ug/l)HRN EN ISO 17294-2:201614444200044,00000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)HRN ISO 7150-1:199860,050,050,500,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)USEPA Nessler Method - 803280,030,030,500,03000
I.UKUP. KOLIFORMI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A13600000,00000
E.COLI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A13600000,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)HR EN ISO 7899-2:20003600000,00000
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)HRN EN ISO 16266:20083000000,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)HR EN ISO 6222:20003601310002,19000
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)HR EN ISO 6222:20003601610002,17000
Ukupno mjerenja po vrsti:6360
Ukupno uzoraka po vrsti:360
Sveukupno mjerenja:6360
Sveukupno uzoraka:360
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

"B" ANALIZE

ZONA OPSKRBE (ZO): KRAS

NASELJA U ZONI OPSKRBE

Brce, Pasjak, Šapjane

PORIJEKLO VODE

Slovenska voda iz JP Ilirska Bistrica

"A" ANALIZE

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za period od 01.01.2024 do 30.04.2024 Vrsta uzorka za: ZONA OPSKRBE (ZO): KRAS

Parametar Metoda određivanja Ukupno Min Max *MDK Neispravno Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)SM 24th Ed.2023.2550B138,112,22509,62000
TEMPERATURA VODE (°C)SM 2550B:200545,212,12508,73000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)SM 24th Ed.2023.2550B19,99,909,90000
MUTNOĆA (°NTU)HRN EN ISO 7027-1:2016130,093,1400,49000
MUTNOĆA (°NTU)USEPA 180.140,280,75400,48000
BOJA (°Pt/Co)HRN EN ISO 7887:20124222002,00000
BOJA (°Pt/Co)SM 2120C 24rd Ed 202313552005,00000
MIRISHRN EN 1622:2008170
OKUSHRN EN 1622:2008200000,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)HRN EN ISO 10523:2012177,689,507,74000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)HRN EN 27888:20081732340825000358,18000
SLOBODNI KLOR (mg/L)HRN EN ISO 7393-2:2018170,050,180,500,09000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)HR EN ISO 8467:2001110,250,9500,45000
KLORIDI (mg/l)HRN ISO 9297:1998143,45,825004,19000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)SM 4500-NO3:201245,896,525006,28000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)UV Screening Method - 10049104,85,85005,46000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)HRN EN ISO 26777:199840,010,010,500,01000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)USEPA Diazot. Method - 8507100,0060,0150,500,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)HRN ISO 7150-1:199840,050,050,500,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)USEPA Nessler Method - 803100,030,030,500,03000
TRIHALOMETANI-UKUPNI (ug/L)HRN EN ISO 10301:200211111100011,00000
I.UKUP. KOLIFORMI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A11700000,00000
E.COLI (broj/100ml)HRN EN ISO 9308-1:2014/A11700000,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)HR EN ISO 7899-2:20001700000,00000
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)HRN EN ISO 16266:20081300000,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)HR EN ISO 6222:20001701410002,06000
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)HR EN ISO 6222:20001701710003,00000
Ukupno mjerenja po vrsti:2880
Ukupno uzoraka po vrsti:170
Sveukupno mjerenja:2880
Sveukupno uzoraka:170
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

"B" ANALIZE

Skip to content