Cjenici

Cjenik vodnih usluga

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda kojom se od 1. travnja 2014. godine mijenja visina naknade za korištenje voda s 1,35 kn/m3 na 2,85 kn/m3 vode.

Naknada za korištenje voda prihod je Hrvatskih voda.

 

Cjenik vodnih usluga od 01.01.2023 do 31.01.2023.

Cjenik vodnih usluga od 01.02.2023. – privremeno obustavljen po Odluci Vijeća za vodne usluge

Cjenik usluga i radova

Skip to content