Odvodnja - održavanje mreže

 • kontrola rada i upravljanje sustava javne odvodnje i objekata
 • pročišćavanje kolektora odvodnje i interventni zahvati pročišćavanja začepljenja
 • čišćenje rešetki i pjeskolova crpnih stanica odvodnje
 • pregledi podmorskih ispusta i sigurnosnih preljeva crpnih stanica
 • dezinfekcija otpadne vode po objektima i sustavu
 • građevinsko održavanje objekata
 • pročišćavanje internih instalacija po narudžbi
 • pražnjenje septičkih jama
 • izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje na javnu odvodnju
 • sudjelovanje u planiranju i izgradnji sustava javne odvodnje
 • suradnja sa inspekcijama na rješavanju problema u odvodnji
Skip to content