Natječaj za stupanje u radni odnos: VOZAČ SPECIJALNOG VOZILA (M/Ž) – NA NEODREĐENO VRIJEME/ PROBNI ROK.

sij 31, 2024

Natječaj za stupanje u radni odnos

U “Narodnim novinama” objavljena je Obavijest o predmetnom natječaju za radno mjesto MONTER  (M/Ž) – NA NEODREĐENO VRIJEME (s probnim rokom).  

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaja, predajom pošti, putem elektroničke adrese (dean.doricic@liburnijske-vode.hr) ili neposredno u upravnu zgradu TD Liburnijske vode d.o.o. na adresi Jurdani, Jurdani 50/b je 29.02.2024.g. uz dostavu preslika dokaza o posjedovanju stručne kvalifikacije za obavljanje navedenog posla.

OPIS RADNOG MJESTA:  MONTER – sa slijedećim uvjetima i opisima poslova i radnih zadataka:

RJ Vodoopskrba i odvodnja  –  OJ Vodoopskrba

 • Naziv radnog mjesta: monter
 • Stručna sprema:
 • stupanj: III.   (KV)
 • smjer: metalni
 • posebni uvjeti: vozački ispit «B» kategorije
 1.   Probni rad: 3 mjeseca
 2.   Radno iskustvo: 1 godina
 3.   Broj izvršitelja: 1 TRAŽENI 
 4.   Opis poslova i radnih zadataka:

 

 • obavlja radove na priključcima, održavanju sustava, proširenju i rekonstrukciji mreže i raznim popravcima;
 • obavlja očitanje brojila i zamjenu brojila; obavlja obilaske i čišćenje trase vodovoda te obilaske vodovodnih objekata i pranje vodosprema;
 • pomaže u distribuciji vode;
 • obavlja rad na utovaru i istovaru materijala za radnu jedinicu;
 • radi u radionici na pripremi fazona i armatura te na održavanju i pripremi alata;
 • po potrebi potrošačima ostavlja obavijesti vezane uz potrošnju vode;
 • obavlja druge razne poslove na održavanju vodovodnog sustava;
 • po nalogu neposrednog rukovoditelja obavlja i druge poslove iz okvira stručne spreme, a u slučaju izvanrednog stanja i izvan stručne spreme.

PREDNOST IMAJU KANDIDATI KOJI:

 • POSJEDUJU DRUGA STRUČNA ZNANJA – POLIVALENTNOST 
 • VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE
 • RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA KOJI ZAHTJEVAJU TIMSKI RAD
 • ŽELJA ZA STJECANJEM NOVIH ZNANJA 

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta ogleda se u tri platna razreda. 

Najniža osnovna plaća za koeficijent složenosti 1 utvrđena je Kolektivnim ugovorom Društva. Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme obračunava se tako da se iznos najniže osnovne plaće pomnoži s koeficijentom složenosti utvrđenim za radno mjesto na kojemu radnik radi i uveća za dodatke na plaću utvrđene aktima Društva (bruto dodatak, minuli rad, učinak, otežani uvjeti rada i dr.). 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća isključivo intervju. Za navedenu provjeru kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 5. 

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 Izvori za pripremanje kandidata iz područja djelatnosti Društva te zaštite osobnih podataka:

 • Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21,47/23)
 • Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
  Liburnijske rivijere (Službene novine PGŽ -a br. 15/16)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj. 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  web stranici te na oglasnoj ploči Društva, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti) za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Društva

Izabrani kandidat prije prijema u radni odnos dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Dokument natječaja:  Natjecaj vozač specijalnog vozila-2024

Skip to content